Jakie korzyści przynosi joga śmiechu firmie,
czyli po co joga śmiechu pracodawcy i pracownikom?

Przyjazna atmosfera i środowisko pracy

Praktykowanie jogi śmiechu w firmie daje pracownikom sporą dawkę pozytywnej energii, uśmiechu, większą wyrozumiałość dla siebie nawzajem, co sprzyja poprawie komunikacji, łagodzi nieporozumienia i zapobiega ewentualnym konfliktom. Zmniejsza się podatność na stres, przez co środowisko pracy w odczuciu pracowników jest bardziej przyjazne, a wykonywanie zadań służbowych – bardziej przyjemne.

Uwalnianie energii i pełni potencjału

Dotleniony mózg to mózg szczęśliwy, pracujący maksymalnie wydajnie. Nasz umysł potrzebuje 25% więcej tlenu niż reszta ciała, aby funkcjonować optymalnie. Śmiech prosto z przepony wyzwalany przez co najmniej 10 minut to najszybszy sposób dotlenienia organizmu i jako najgłębszy rodzaj wydechu pozwala wymienić nie tylko całą zawartość płuc, ale i dostarczyć potrzebną ilość tlenu mózgowi. Ponadto wytwarzające się pod wpływem śmiechu endorfiny zapewniają podniesienie poziomu energii do działania.

Koncentracja, uwaga i zapamiętywanie

Dzięki obniżeniu poziomu hormonu stresu i wyzwoleniu hormonów szczęścia, dotlenieniu organizmu i redukcji napięć w ciele łatwo można zaobserwować u pracowników wzrost skupienia i koncentracji podczas wykonywania pracy. Krótka 5-10 minutowa przerwa podczas szkoleń, konferencji, zebrań czy po prostu w trakcie dnia pracy nie tylko wpływa pozytywnie na podniesienie poziomu energii uczestników, lecz sprzyja zwiększeniu zdolności przyswajania informacji, zapamiętywania, koncentracji i uwagi.

Odczuwanie i wyrażanie emocji

Skorzystanie z sesji „ćwiczeń śmiechowych” pomaga osobom dorosłym poczuć się na nowo dzieckiem i otworzyć się na pełną gamę odczuć i emocji. Uczestnicy sesji jogi śmiechu otrzymują przestrzeń, w której mogą swobodnie odczuwać i wyrażać swoje emocje. Dziecięca jakość zabawy pomaga prosto i radośnie otworzyć się na siebie i innych oraz uwolnić od tłumionych emocji oraz nagromadzonych napięć i stresów. Przynosi uczucie ulgi i wrażenie „załapania oddechu”, a także wzrasta inteligencja emocjonalna.

Podstawy naukowe jogi śmiechu

W 2006 roku przeprowadzono badanie na grupie 200 profesjonalistów z sektora IT w Indiach w celu sprawdzenia wpływu jogi śmiechu na poziom stresu. Przed przystąpieniem do programu i po sesjach jogi śmiechu poddano ich testom psychologicznym, immunologicznym i fizjologicznym. Przez 18 dni losowo wybrana połowa pracowników uczestniczyła w 7 treningach jogi śmiechu. Rezultaty: w grupie uczestniczącej w treningach jogi śmiechu zaobserwowano znaczące spowolnienie tętna i ciśnienia w krwi, pozytywne emocje wzrosły średnio 17%, a negatywne spadły o 27%. Psycholodzy odnotowali także poprawę inteligencji emocjonalnej.
Badanie przeprowadzone w USA skupiało się na osobistej efektywności w miejscu pracy, rozumianej jako wiara pracownika we własne zdolności i działania prowadzące do określonego celu. Od tego przekonania zależą decyzje, jakie ludzie podejmują, ich wytrwałość w konfrontacji z przeszkodami, a także jak się czują zmierzając do realizacji celu i ich całościowe wyniki w miejscu pracy. Testy te przeprowadzono na grupie pracowników na tydzień przed rozpoczęciem programu jogi śmiechu, tydzień po zakończeniu i 90 dni od zakończenia.
Joga śmiechu była prowadzona jedynie przez 15 minut dziennie w ciągu 14 dni w formie podstawowych ćwiczeń. Rezultaty pokazały wzrost zdolności do podejmowania decyzji, wzrost optymizmu, empatii, pozytywnych emocji czy społecznej identyfikacji z innymi pracownikami i firmą. Nawet na kilka miesięcy po zakończeniu treningu śmiechu grupa pracowników wykazywała zwiększoną o 28% zdolność wykonywania zadań.

Certyfikowane instruktorki jogi śmiechu, czyli dlaczego my?

Stworzyłyśmy projekt wspólnego praktykowania jogi śmiechu pod nazwą

bo my, czyli Maja i Ania:
  • Kochamy ludzi i z nimi śmiać się do łez
  • Mamy do siebie duży dystans
  • Dużo w nas z dziecka, które lubi się śmiać, bawić i wygłupiać
  • Lubimy pracę z ciałem
  • Nie oceniamy nikogo, za nic
  • Traktujemy każdego uczestnika zajęć z otwartością i szacunkiem, dając przestrzeń do przeżywania jogi śmiechu na swój własny sposób